पीसीओएस वर मात करून वंध्यत्वासाठी आयुर्वेदिक उपचार : वैद्य विनेश नगरे

पीसीओएस - वंध्यत्वासाठी आयुर्वेदिक उपचार

बाळाला जन्म देणं ही स्रीच्या आयुष्यातली सर्वात सुंदर गोष्ट असते. पण मातृत्वासाठी आतुर असूनही गर्भधारणा होत नसेल तर या वंध्यत्वाचे कारण पीसीओएस असू शकेल.

पीसीओडी मुळे येणाऱ्या वंध्यत्वावर आयुर्वेदाचे प्रभावी अस्त्र

स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत आनंदाचा क्षण म्हणजे आई होणं. मातृत्वाच्या अनुभवाला मुकणे हा स्त्रीच्या दृष्टीने अतिशय दु:खद अनुभव ठरतो.

मासिक पाळी – स्त्रीच्या जीवनातला एक नैसर्गिक अविष्कार

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात मासिक पाळीची सुरवात ही एक शारीरिकदृष्ट्या व तितकीच भावनिकदृष्ट्याही महत्वाची अशी घटना आहे. गर्भधारणेसाठी तयार झालेले गर्भाशयाचे अस्तर व बीजांडकोषामधील फलित न झालेले स्त्रीबीज रक्ताबरोबर शरीराबाहेर टाकले जाण्याची क्रिया म्हणजे मासिक पाळी.

PCOS Facts Every Woman Should Know About

Polycystic ovary syndrome(PCOS) is a very common health problem that most of the women face these days. There are few PCOS Facts that every woman must know in order to […]

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)- Diet Tips

PCOS Diet

Polycystic Ovary Syndrome(PCOS) is a metabolic condition when proportion of hormones called androgens in women increases beyond a desired level. It causes multiple cysts in the ovary. PCOS causes many […]

PCOS and Anxiety

Ayurvedic Treatment for PCOS in Pune

As if getting pelvic cysts and potentially struggling with fertility weren’t enough, women with polycystic ovary syndrome (PCOS) are also at a higher risk of developing anxiety. Now, a new […]